teerdag 2024

Teerdag Gilde St. Joris – St. Barbara Maarheeze 2024

Op zaterdag 20-4-2024 hebben wij Gilde van Maarheeze onze teerdag gevierd.

Om 15.00 uur vertrokken we in vol ornaat naar Zorgcentrum Marishof.

Daar werd een vendelgroet gebracht aan de bewoners van Marishof en aan alle aanwezigen, je zag dat allen zichtbaar genoten van deze verrassing.

Na deze vendelgroet hebben onder het genot van kopje koffie en gebak met de bewoners gezellig kunnen praten en herinneringen ophalen.

Daarna gingen we allen zeer tevreden, in prachtige optocht van wel zo’n 70 meter lang terug naar de Schutse, om de H. Mis te vieren van de patroons dag St. Joris.

De Schutse was geheel in een kerkelijke sfeer omgebouwd, waar Gerard Heesterbeek de H. Mis opdroeg met een preek met een zeer voor deze tijd geldend thema, over wat er zoal speelt in de wereld op alle continenten.

De intenties waren in het bijzonder voor de in dit verenigingsjaar overleden leden Henk v. d. Putten en André Willekes.

Tussendoor werden door Manuela Kiggen mooie toepasselijke liederen gezongen.

Na deze H. Mis werd iedereen van harte welkom geheten door onze Hoofdman Jac Beerten in het bijzonder onze nieuwe beschermheer dhr. Wil van Beek die zich kort voorstelde, hierna begon het officiële gedeelte met o.a. het huldigen van de jubilarissen en inhuldiging van de nieuwe leden.

Allereerst werden door de Hoofdman de leden gehuldigd die al 25 jaar lid zijn van ons Gilde, door deze jubilarissen de onderscheiding op te spelden.

(zie foto Van l.n.r. Twan Meulendijk, Peter Swinkels, Frits en Ruud Meulendijk, Hoofdman Jac Beerten)

Frits Meulendijk is 24 jaren de standaardruiter van ons Gilde geweest en heeft daar veel prijzen mee gewonnen en wat uniek is, hij is nu zilverdrager met alle schilden die hij zelf heeft gewonnen.

Frits is altijd aanwezig als er een beroep op hem wordt gedaan en trouw aanwezig op de dinsdagavonden.

Twan en Ruud Meulendijk zijn vendeliers, waarvan Ruud de voorman is en voorgaat als er een vendelhulde wordt gegeven.

Ze zijn alle twee zeer actief bij het opzetten van evenementen en leveren daar waar nodig materialen en diensten, leuk om te vermelden is dat nu het hele gezin Meulendijk lid van het Gilde is.

Peter Swinkels is ook een trouw bezoeker van de verenigingsavonden en heeft in het verleden zijn schuur steeds ter beschikking gesteld om te kunnen oefenen.

Hierop volgend werden Toon Liplijn, Harry Maas en Peter vd Linden bedankt voor hun 35-jarig inzet om van het kermisschieten zo’n succes te maken, Toon als voorzitter, Harry en Peter die ieder jaar een half varken als prijs schonken en samen de organisatie van de loterij op zich genomen hebben.

Gerard Heesakkers werd bedankt met een bos bloemen, voor het 37 jaren lang poetsen van het zilver het ziet er altijd keurig uit, hij is ook de vraagbaak over tradities van ons Gilde en trouw bezoeker van de verenigingsdagen.

Als laatste werden onze nieuwe actieve leden geïnstalleerd, met de eed van trouw, die tijdens de laatste jaarvergadering als lid zijn toegelaten. Heel mooi om te zien dat er steeds meer jeugdleden en vrouwen kiezen voor ons Gilde, dit maakt ons Gilde meer toekomstbestendig. (zie foto Dit zijn vlnr staand: Jolanda Tiemessen, Mien Meulendijk, Aniek Spoorenberg, Jolanda en Janne vd Palen, Jeanne de Regter, Anja Kilian, Manuela Kiggen, Jolanda vd Palen. Zittend, William van Zon, Bertinus Aldemar Tromp, Niels te Boekhorst).

Na de noodzakelijke officiële plichtplegingen werden deze nieuwe leden van harte welkom geheten en wij wensen hun veel plezier en ontspanning bij ons Gilde.

Onze Hoofdman bedankte alle jubilarissen en had voor de partners nog een mooie bos bloemen.

Hierna werd ons een heerlijk diner aangeboden, dat bestond uit een zeer gevarieerd aanbod van lekkere spijzen met afsluitend een heerlijk dessert van Koning Jan Scheepers en Koningspartner Trudy Scheepers.

Hierna ging het feest verder tot in de kleine uurtjes, de commissie had werkelijk alles uit de kast gehaald om er een spetterende show van te maken, er was volop gelegenheid tot vertier, dans en gezelligheid.

Ieder vertrok zeer tevreden en voldaan naar huis, nog lang nagenietend van deze zeer geslaagde teerdag, met dank aan iedereen die een bijdrage heeft kunnen leveren om deze teerdag te laten slagen.

                                                                                                                          A.H. 04-24

teerdag 2024
teerdag 2024