Gilde St. Joris - St. Barbara, Maarheeze.

Het gilde St. Joris – St. Barbara heeft een rijke geschiedenis die ver terug gaat in de tijd. In haar huidige vorm is het gilde ontstaan vanuit een fusie van de twee Maarheezer gilden op 17 Juli 1959.

Ondanks dat we de precieze oprichtingsdata van beide gilden niet kennen, vermoeden we dat hun oorsprong ongeveer 500 jaar terug gaat. Toch is de leeftijd van het gilde geen kwestie van raden, maar van feiten. Getuige het meesterteken van de koningsvogel is de vogel gemaakt door de Bossche zilversmid Geffert Willemse.

Deze werkte tussen 1503 en 1557. Het keurmerk verwijst naar de jaren 1512/1513 (cfr.: Noordbrabants Museum: Zilver uit ’s Hertogenbosch, 1985) Vermoed wordt dat het medaillon met daarop de patroonheilige, St. Joris, van nog oudere datum is. Het is aannemelijk dat de vogel van het St. Barbara gilde, gemaakt door dezelfde zilversmid, uit dezelfde periode stamt.