Nieuw bestuur tijdens algemene ledenvergadering dinsdag 19-3-2024 Gilde St. Joris – St. Barbara te Maarheeze

Hoofdman Jac Beerten opende vergadering met stil te staan bij het recentelijk overlijden van onze leden, André Willekes en Henk v. d. Putten, deze zijn ons allen veel te vroeg ontvallen.

We zijn André Willekes en Henk v.d. Putten zeer dankbaar voor hun lidmaatschap en al het werk dat ze voor ons Gilde hebben verricht.

De vergadering verliep verder vlot en de agendapunten waren goed voorbereid en werden via het scherm kort en vakkundig samengevat in deze volgorde: mededelingen, notulen vorige vergadering, algemeen jaarverslag 2023, financieel jaarverslag 2023 en verslag kascontrole.

Na deze items waren afgewerkt en door de vergadering daar waar nodig goedgekeurd waren begonnen we aan voor ons als Gilde heel belangrijk punt, kiezen van nieuwe bestuursleden.

Vanwege het aflopen van de 3 jaarstermijn is Toon Liplijn (Deken) en Gery Sweegers (Deken-schatbewaarder) aftredend. Toon Liplijn is niet meer herkiesbaar.

Het bestuur bestaat nu uit; Jac Beerten Hoofdman, Mien Meulendijk Deken Schatbewaarder, William van Zon Deken Schrijver, Gery Sweegers Deken, Frank de Regter Deken,

Jan Scheepers Koning.

De meerderheid van de vergadering ging akkoord met benoeming van bovenstaande leden en we hebben nu weer een op alle posities een goede bezetting met voor het eerst een vrouw in het bestuur.

 

Foto v.l.n.r. Mien Meulendijk, William van Zon, Gery Sweegers, Jac Beerten, Frank de Regter en J Scheepers

De aftredende leden van bestuur werden door de Hoofdman bedankt, middels een bloemetje.

Ook het aspirant lid Niels te Boekhorst moet ingestemd worden als volwaardig lid, zie foto. De ledenvergadering heeft unaniem ingestemd. Het totaal van de gildeleden komt hiermee op 75 leden.

Als laatste punt gaf de hoofdman een toelichting over het komende middeleeuws feestweekend, op 17 en 18 augustus 2024.

Het wordt weer een geweldig enerverend en prachtig middeleeuws feestweekend; zaterdag accent op vermaak van de volwassenen en zondag is het voor de jeugd om zich uit te leven met prachtige unieke middeleeuwse spelen en attracties, hier komen we later nog uitgebreid op terug.

Nieuw bestuur tijdens algemene ledenvergadering dinsdag 19-3-2024 Gilde St. Joris – St. Barbara te Maarheeze
Nieuw bestuur tijdens algemene ledenvergadering dinsdag 19-3-2024 Gilde St. Joris – St. Barbara te Maarheeze