Mart van Og benoemd tot LID in de Orde van Oranje-Nassau.

Na een goed verlopen najaarsvergadering van Gilde St Joris-St Barbara Maarheeze op 14-11-2023, werd aan Mart van Og door burgemeester Roland van Kessel een koninklijke onderscheiding uitgereikt en benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mart was aangenaam verrast en zichtbaar trots. Hij genoot, in het bijzijn van zijn familie, met volle teugen van de lovende woorden van de burgemeester en Hoofdman Jac Beerten. Ook zijn vrouw werd in de bloemetjes gezet.

Mart heeft zich op velerlei gebied verdienstelijk gemaakt voor de gemeenschap. In 2000 werd hij lid van Gilde St Joris – St Barbara.

In 2003 trad hij toe tot de Overheid, waarin hij  van 2004 tot 2015 de functie van Hoofdman bekleedde.

In die periode heeft hij zich met veel energie ingezet om de Kringgildedag van kring Kempenland in Maarheeze te laten plaatsvinden. Dit lukte en in 2007 vond deze plaats. Het werd een groot succes. Doordat de sponsorcommissie zoveel positieve reacties kreeg uit de Maarheezer gemeenschap en daarbuiten werd het mogelijk het hele gilde van nieuwe uniformen te voorzien.

Ook werd er een schitterend nieuw onderkomen gerealiseerd onder leiding van Mart. De gildeleden zijn super trots op onze Schutse en wekelijks bezoeken vele leden de bijeenkomsten op dinsdagavond en vrijdagmiddag.

Ook buiten het Gilde is Mart jarenlang actief geweest o.a. als chauffeur voor de Buurtbusvereniging Someren-Maarheeze-Heeze en de Stichting Maaltijdenzorg van Zuidzorg in Veldhoven.

Voordien was Mart 8 jaar voorzitter van de plaatselijk Boerenbond van de NCB. In diezelfde periode maakte hij deel uit van de Raad van Toezicht van de RABO bank Maarheeze. Daarnaast was hij een aantal jaren bestuurder bij de bedrijfshulpvereniging Leende E.O..

foto Jos Meusen

Mart van Og benoemd tot LID in de Orde van Oranje-Nassau.