Er gebeurde veel op de najaarsvergadering Gilde St. Joris-St. Barbara

De hoofdman Jac Beerten opende de goed bezochte vergadering met de mededeling, dat ons lid Peter van Gansewinkel 14-11-2023 is overleden.

Er werd een minuut stilte in acht genomen en hierna werd Ria, Enrico, Joyce en de kleinkinderen veel sterkte gewenst de komende periode om samen met elkaar dit grote verlies een plaats te geven.

Beschermheer:

Tijdens de vergadering werd er afscheid genomen van onze beschermheer van het Gilde Everard Winters.

Foto Mart van Og

Everard is 25 jaar onze beschermheer geweest en heeft in deze periode veel voor ons Gilde gedaan, o.a: bij de kringgildedag 2007,

voor onze Schutse, ook veel input achter de schermen en ook was Everard vaak bij onze vergaderingen aanwezig en kwam hij regelmatig met inhoudelijke aanbevelingen.

Everard werd voor al de bewezen diensten door de hoofdman in het zonnetje gezet en er werd Everard een mooi zilveren standaard met foto overhandigd en bloemetje voor zijn vrouw.

 

Nieuwe leden:

Ook tijdens de vergadering was er een heel belangrijk moment, we hebben met alle aanwezigen Gildebroeders en Gildezuster met overgrote meerderheid twaalf vrouwelijke aspirant leden als volwaardig lid van ons Gilde ingestemd. Dat is voor ons Gilde een historisch moment en zijn ook heel blij met deze nieuwe Gildezusters, past prima in ons beleid van meer diversiteit, allemaal van Harte Gefeliciteerd Gildezusters en hopen dat jullie veel plezier mogen beleven aan jullie lidmaatschap.

 

Lintje voor Mart van Og:

Na deze goed verlopen najaarsvergadering van Gilde St Joris-St Barbara Maarheeze op 14-11-2023, werd aan Mart van Og door burgemeester Roland van Kessel een koninklijke onderscheiding uitgereikt en benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

foto Jos Meusen 

Mart was aangenaam verrast en zichtbaar trots. Hij genoot, in het bijzijn van zijn familie, met volle teugen van de lovende woorden van de burgemeester en Hoofdman. Ook zijn vrouw werd in de bloemetjes gezet.

Mart heeft zich op velerlei gebied verdienstelijk gemaakt voor de gemeenschap.

In 2000 werd hij lid van Gilde St Joris – St Barbara.

In 2003 trad hij toe tot de Overheid, waarin hij van 2004 tot 2015 de functie van Hoofdman bekleedde.
 

In die periode heeft hij zich met veel energie ingezet om de Kringgildedag van kring Kempenland in Maarheeze te laten plaatsvinden. Dit lukte en in 2007 vond deze plaats. Het werd een groot succes. Doordat de sponsorcommissie zoveel positieve reacties kreeg uit de Maarheezer gemeenschap en daarbuiten werd het mogelijk het hele gilde van nieuwe uniformen te voorzien.

Ook werd er een schitterend nieuw onderkomen gerealiseerd onder leiding van Mart. De gildeleden zijn super trots op onze Schutse en wekelijks bezoeken vele leden de bijeenkomsten op dinsdagavond en vrijdagmiddag.

Ook buiten het Gilde is Mart jarenlang actief geweest o.a. als chauffeur voor de Buurtbusvereniging Someren-Maarheeze-Heeze en de Stichting Maaltijdenzorg van Zuidzorg in Veldhoven.
 

Voordien was Mart 8 jaar voorzitter van de plaatselijk Boerenbond van de NCB. In diezelfde periode maakte hij deel uit van de Raad van Toezicht van de RABO bank Maarheeze. Daarnaast was hij een aantal jaren bestuurder bij de bedrijfshulpvereniging Leende E.O..

Er gebeurde veel op de najaarsvergadering Gilde St. Joris-St. Barbara
Er gebeurde veel op de najaarsvergadering Gilde St. Joris-St. Barbara